Budgetering för familjer

Hur ni lägger upp en budget i er familj

Budgetering kan och borde i vissa fall vara ett projekt för hela familjen. Eftersom alla i hushållet påverkas av en budget, borde alla vara medvetna vilka resurser finns tillhanda. Ofta är det dock en person i hemmet som tar hand om allt har med ekonomi att göra, t.ex. betala räkningar och hålla koll på bankkontot. Detta är dock inte en tacksam uppgift om alla inte är medvetna om budgeten och begräsningarna som den för med sig. Det lönar sig att hålla en öppen diskussion om budgeten och hur budgeten påverkar hela familjen. När man lägger upp en familjebudget kan det vara en god idé att lägga upp mål på vägen som man vill uppnå. Detta kan t.ex. vara en södernresa eller ett nytt hus. På detta vis har man t.ex. nya huset i tankarna och har då lättare att säga ifrån att lägga pengar på onödigheter.

När familjen lägger upp mål kan det vara bra ha så konkreta mål som möjligt. Om vi tänker att familjen behöver en ny bil och vill spara till handpenningen. Då är en bra plan att lägga undan 2.000 kr varje månad tills vi samlat ihop 50.000 kr. Här har vi ett väldigt specifikt mål där vi också kan se hur länge det tar att uppnå det. Här måste man dock alltid välja en sådan summan per månad som man verkligen har möjlighet att lägga undan.

Efter att ni lagt upp era mål, löns det att skriva ner dem och presentera dem för resten av familjen. Med jämna mellanrum måste ni också följa med målen och se vad ni har uppnått. Att se hela planen på papper ger också en bra överblick av hela situationen och ger er inspiration att verkligen nå de mål ni satt upp. Här är det bra att minnas den viktiga regeln från första kapitlet, att man måste kunna balansera inkomsterna och utgifterna. Föräldrar brukar ofta fråga om man borde ta med barnen i budgeteringsprocessen. Barnen i familjen behöver nödvändigtvis inte veta vad ens föräldrar tjänar, men budgetering kan vara en lektion i hur pengar är en resurs som används för att skaffa mat och bostad. I dagens samhälle lär sig inte tillräckligt många ungdomar att man tjänar pengar genom att arbeta och att man borde spendera pengar med eftertanke. Om dina barn är medvetna om målen ni har i er budget, så kan barnen hjälpa på ett eller annat sätt för att nå upp till dessa mål.

Detta var den tredje den i guiden för budgetering. I följande den behandlar vi lån och krediter som i vissa fall kan behövas.

Våra tidigare artiklar om ämnet budgetering hittar du här: Del 1 och del 2

Smslån