Hur lägga ihop en budget

Lägga upp en budget

Första stegen i att lägga upp en budget

Här följer andra delen i guiden för att göra upp en budget. Första delen i serien hittar du här. Det första steget i planering innebär att du måste fastställa din månatliga inkomst. Din inkomst består dock inte endast av din månadslön från jobbet. I budgetering är det viktigt att få med alla inkomster, även inkomst från t.ex. deltidsjobb eller olika bidrag. Efter att du lagt ihop alla dina inkomster är det dags att räkna ut din nettoinkomst.

Nettoinkomst är den summa du får efter att du dragit av skatten och t.ex. pensionsavgifter. Bruttoinkomst är den summan som du får före alla skatter och avgifter. Det är en god idé att basera din budget på din nettoinkomst, för detta är den summan som du kan förvänta dig varje månad på kontot. I följande steg så skall du skriva ner alla dina fasta utgifter som du har per månad. Här ingår hyra/bolån, billån, försäkringar, el, vatten och andra lånavbetalningar. Vissa av dessa utgifterna är fasta och skall betalas varje månad. Men t.ex. räkningen för försäkringar brukar komma var tredje månad. I dessa fall lönar det sig att dela fakturans summa med tre och lägga undan den summan varje månad, så kan du lätta betala av räkningen då den dyker upp i postlådan.

Lägga upp realistiska mål

När du räknat ut din nettoinkomst på månad så har du Freedom Financeförhoppningsvis pengar över för andra viktiga utgifter. Hit kan du räkna med t.ex. mat och bränsle. Om detta är första gången du lägger upp en budget så kan det vara svårt att uppskatta kostnader för mat och bränsle. Det lönar sig dock att göra en noggrann uppskattning för den första månaden. Under månadens gång kan du du sedan följa med din utgifter och se hur de stämmer överens med din ursprungliga uppskattning. Efter att du fått en uppfattning om dina utgifter per månad, kan du uppdatera din budget om det finns behov. I början kommer du förmodligen att bli överraskad om hur mycket pengar du lägger på icke nödvändiga utgifter. Det viktigaste är att du lägger undan så mycket pengar i början av månaden så du kan betala av de mest nödvändiga utgifterna.

För att minska på utgifterna kan det vara en god idé att skära ner på nöjesutgifter i början. Om du t.ex. lagt ut 1000 kr på att äta ute, kan du skära ner detta till 500 kr till en början. Du måste försöka håll dig till detta, hur svårt det än kan vara. De 500 kr som du sparar där kan du antingen lägga in på sparkontot eller betala av en del av kapitalet om du har några lån.

Easycredit
Håll koll på utgifterna!

Budgetering kräver rutin

Till en början kommer detta att vara en svår uppgifter, då det är svårt att ändra på nuvarande vanor. Du måste ändra din inställning till pengar totalt och det kommer att ta tid. Ju längre du håller på desto lättare kommer det att blir i framtiden. Det kommer inte att ta länge före din budget blir en vana.

Om du inte läste första delen i serien, hittar du del 1 här.

Del nr. 3 hittar du här.