De nya amorteringskraven för bolån 2016

Nya amorteringskrav för bolån 2016

Finansinspektionens nya regler gällande amorteringskrav börjar gälla denna vecka den 1 juni. För diAmortering bolång som har funderat på att skaffa en bostad, så har vi listat de viktigaste punkterna i de nya reglerna. Amorteringsfrihet går till historien och istället är man tvungen att betala av sitt bostadslån till en viss nivå. Enligt sunt förnuft så kan man inte skjuta på avbetalning av bostadslån i evigheter, om man inte investerar amorteringssumman istället.

Om du redan har ett bostadslån så gäller de nya reglerna inte dig. Ett nytt lån är ett sådant som tas för att köpa en ny bostad och används då som säkerhet för lånet. Du behöver heller inte bry dig om reglerna om du vill byta bank. Om du behöver tilläggslån lönar det sig att kolla med banken om de nya reglerna gäller dig.

För personer som köper ny bostad och tar ett bolån som överstiger 70% av bostadens värde så måste du amortera minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet per år. Efter att du amorterat ner till 70% så sänks amorteringskravet till 1% per år ner till 50% av bostadens värde. Dessa bestämmelserna är en miniminivå i dagens läge. Om du dock bestämmer dig för att köpa en helt ny bostad så kan banken i undantagsfall skjuta på amorteringskravet i fem år. Man kan också få undantag från amorteringskraven vid t.ex. dödsfall i familjen, sjukdom och arbetslöshet.

Det som ställt till med problem är reglerna för omvärdering. Riksbanken menar att den nuvarande prisuppgången gör att belåningsgraden kommer neråt även om man inte skulle amortera. Finansinspektionen är av den åsikten att en omvärdering för ske endast vart femte år eller vid avsevärd värdeförändring. Avsevärd förändring är dock inte t.ex. vanlig renovering.

 

Vi hoppas att detta gett en liten inblick i de nya reglerna. Vad tycker du om förändringen?