Bolån – vad tänka på?

Bolån – vad tänka på?

Att tänka på vid bolån

Drӧmmen om ett eget hem kan bli en verklighet om man bara kan få ett bostadslån. De allra flesta har inte en stӧrre summa pengar utan man hoppas kunna låna det som behӧvs. Sedan betalar man tillbaka lån och rӓnta i bra många år innan man ӓr fӓrdig och huset ӓr helt ens eget. Månadskostnaderna brukar inte vara så mycket hӧgre ӓn nӓr man hyr bolig, och det ӓr en mycket bra investering.

Vanligtvis så kan man låna upp till 85% av kӧpesumman. Det ӓr ingen bank som lånar ut hela beloppet, utan man måste fӧrst spara ihop till egenandelen. Ett alternativ ӓr att ta ett annat sorts lån fӧr resterande belopp, något som dock kan bli ganska dyrt. Men har man en relativt hӧg månadsintӓkt kan det fungera, det blir ju då två lån att amortera.

Ansöka om bolån

Bankerna ӓr intresserade av att tjӓna pengar och framfӧr allt vill de inte fӧrlora något. Dӓrfӧr gӧr de en grundlig bakgrundskontroll nӓr man ansӧker om ett bolån. Dels vill de veta om man har betalningsanmӓrkningar eller andra skulder, det vill sӓga hur man skӧter sin ekonomi. Men de ser ӓven på vilka inkomster man har i familjen och hur mycket man skulle kunna tӓnkas betala varje månad. Vӓrdet på bostaden ӓr naturligtvis också avgӧrande, den står ju ofta som garanti fӧr lånet.

Innan man ansӧker om ett bolån kan det dӓrfӧr vara bra att gӧra upp en budget, en ӧversikt fӧr hur man ska kunna betala av lånet och ӓndå ha tillrӓckligt ӧver fӧr att leva. Denna kalkyl kan visa banken att man vet vad man håller på med, fӧrutom att vara till hjӓlp fӧr en sjӓlv. Det kan vara bra att stӓlla i ordning denna budgetskalkyl redan innan man bӧrjar se sig om efter ett hus eller lӓgenhet, så man vet vilken prisklass man kan klara av.

Har man egenandelen till hands ӓr det dags att ansӧka om ett bostadslån. Hur hӧg kostnaden blir varje månad beror en del på rӓntan. En del vӓljer att låsa rӓntan, så att de vet exakt  hur mycket de betalar varje månad. Andra fӧredrar att låta rӓntan bestӓmmas av det ekonomiska dagslӓget, ibland kan den bli riktigt låg men det kan också gå åt andra hållet. Nӓr man blivit beviljad ett lån så har man en viss period på sig att hitta bostad, det kan gӧra det lӓttare att kӧpa sitt drӧmhus om man redan har finansieringen klar.